TMA skydd

TMA-skydd (Truck Mounted Attenuator) är energiupptagande skydd som är konstruerade för att förhindra allvarliga personskador på både trafikanter och vägarbetare.

Vårat TMA skydd är tillåtet av Trafikverket för att användas på hela det statliga vägnätet.
Våra bilar utgår från Mora i Dalarna.